Santri Tsamuha

 

Berfikir

Dengan fikiran yang jernih dan bersih

Bertindak

Dengan bismillah dan keyakinan

berdoa

Dengan tulus dan pasrah dengan hasil

Mudirul Ma’had Al-Mu’min Muhammadiyah Syamsuri Adnan
January 22, 2021