Ada pertanyaan?   Phone : (0293) 490 3344   Email: mtsalmukmintembarak@gmail.com

Tsamuha Flash News

 

Berfikir

Dengan fikiran yang jernih dan bersih

Bertindak

Dengan bismillah dan keyakinan

berdoa

Dengan tulus dan pasrah dengan hasil

October 13, 2021

Author

Naila Fara Ferliany, Maulita Azazkiya, Rafa Yumna Wafia pembimbing Muhammad Thoriqul ‘Ula

MTs Al-Mu’min Muhammadiyah Tembarak Temanggung

Jl. KH. Abdurrahman No. 1-3 Purwodadi, Tembarak, Temanggung-Jawa Tengah

Penggunaan aplikasi Wattpad yang akhir-akhir ini banyak dipakai oleh kalangan remaja, tidak terkecuali santriwati MTs Al-Mu’min Tembarak Temanggung Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruhAplikasi Wattpad terhadap minat baca Santriwati MTs Al-Mu’min Tembarak Temanggung. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan menjadikan Santriwati MTs Al-Mu’min Tembarak Temanggung sebagai sampelnya. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random sampling dimana semua individu dalam populasi dapat dipilih sebagai sampel, maka peneliti tidak menggunakan seluruh populasi sebagai sampel sehingga menjadi peneliltian populasi. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode kuesioner (angket) dan wawancara dari beberapa santriwati. Pengolahan data dengan menggunakan angket, dan beberapa wawancara dari beberapa santriwati mempengaruhi antara Aplikasi Wattpad terhadap minat membaca MTs Al Mu’min Muhammadiya Tembarak Temanggung di bidang menulis dan membaca mayoritas 80%. Dari hasil tersebut direkomendasikan agar penelitian selanjutnya bisa mengkaji Wattpad menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Kata kunci; wattpad, , Santriwati, Minat Baca