Ada pertanyaan?   Phone : (0293) 490 3344   Email: mtsalmukmintembarak@gmail.com

Tsamuha Flash News

 

Berfikir

Dengan fikiran yang jernih dan bersih

Bertindak

Dengan bismillah dan keyakinan

berdoa

Dengan tulus dan pasrah dengan hasil

July 22, 2017

Author


TEMANGGUNG Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PC IPM) Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Mumin Muhammadiyah Tembarak Temanggung melaksanakan Forum Ta’aruf dan Orientasi Santri (Fortasi) pada 17-20 Juli 2017. Fortasi ini diikuti oleh seluruh santri baru dan lama  Ponpes Al-Mu’min yang terdiri dari 3 (tiga) unit pendidikan. Ketiga unit pendidikan tersebut yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Pelaksanaan Fortasi sendiri terpisah untuk santriwan dan santriwati. Fortasi untuk santriwan dilaksanakan di kampus 2 yang beralamat di Jl. Imam Subaweh No. 1 Kauman Selopampang Temanggung. Sedangkan untuk pelaksanaan Fortasi santriwati dilaksanakan di kampus 1 yang beralamat di Jl. KH. Abdul Rahman No. 1-3 Purwodadi Tembarak Temanggung.
Tema yang diangkat pada Fortasi Kali ini adalah “Membangun Spirit Pelajar Berkemajuan Wujudkan Pelajar Berkarya nyata”. Dengan adanya Fortasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pesantren, madrasah, kemuhammadiyahan dan seluk beluknya kepada seluruh peserta utamanya santri baru. Selain bertujuan sebagai upaya untuk masa pengenalan, Fortasi ini juga bertujuan untuk mengakrabkan anatar sesama santri.
“Cukup berkesan dengan kegiatan Fortasi ini, harapannya kedepan untuk pelaksanaa Fortasi lebih baik lagi dari segi fasilitas dan kesungguhan panitia pelaksananya, sehingga peserta Fortasi akan lebih semangat dan berkesan lagi,” ungkap Khansa Dzahabiyyah salah satu peserta Fortasi Kelas IX Putri MTs Al-Mu’min. Jumlah seluruh peserta dari unit MTs sendiri sebanyak 236 santri, dengan jumlah santriwan 102 orang dan santriwati sebanyak 134 orang. (zee)